Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Effektbehov

Modulöversikt
 

I en pump finnes förluster i form av läckage, friktion och virvelströmmar. Detta innebär att den tillförda effekten till pumpen måsta vara större än den effekt som pumpen avger i form av nyttigt arbete.

Pumpen har alltså en verkningsgrad. Verkningsgraden för pumpen varierar med avseende på pumptyp och sambandet mellan flödet och uppfordringshöjd.

Om man använder följande beteckningar:

r = mediets densitet (kg/m3)

qv = mediets flöde (m3/s)

Htot = total uppfordringshöjd (mvp)

g = 9,81 (m/s2)

h = pumpens verkningsgrad

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Pavg = pumpens avgivna effekt (Watt)

Ptill = tillförd effekt till pumpen (Watt)

Pavg = r · qv· Htot · q

En pumps effektbehov kan då beräknas enligt formeln:

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp