Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Sughöjd

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

När pumpen startas börjar den skapa ett undertryck i sugledningen. Atmosfärstrycket i brunnen pressar då upp vatten i sugledningen. Om pumpen är en perfekt "sugpump" blir det absoluta trycket i sugledningen lika med noll. Normalt barometerstånd motsvarar 10,3 mvp.

Vattnet skulle då stå 10,3 meter högt i sugledningen. Den teoretiskt största sughöjden beror på vilket barometerstånd som råder. Vid ett kraftigt lågtryck kan sughöjden minska till 9,5 meter och vid högtryck kan den bli över 11 meter.

Den verkliga sughöjden blir i praktiken betydligt lägre på grund av strömningsförluster i rörledning och ventiler. Vid en vattentemperatur av +4 °C blir sughöjden ca 6 meter och stiger temperaturen till +70 °C sänks sughöjden till ca 1-1,5 meter och är temperaturen ännu högre erfordras en tillrinningshöjd.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp