Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Uppfordringshöjd

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Figuren visar en enkel konstruktion där pumpen ska transportera vätska från den nedre behållaren till den övre behållaren. Avståndet mellan den nedre vattennivån och pumpen kallas sughöjd (hs) och mellan pumpen och den övre vattennivån kallas tryckhöjd (ht).

Summan av dessa två höjder blir följaktligen den statiska uppfordringshöjden ( Hstat ).

Hstat = hs + ht

Det räcker inte att enbart dimensionera en pump för den statiska uppfordringshöjden. När vätska strömmar genom ett rörsystem ska pumpen även övervinna det motstånd som uppkommer i rörledningar, böjar, ventiler med mera. Ju större flöde vi har i en rörledning ökar även hastigheten och vi får ett större motstånd. Detta motstånd kan vi räkna om till en förlusthöjd (hf).

Den totala uppfordringshöjden (Htot) blir summan av den statiska uppfordringshöjden och förlusthöjden.

hf = hfsug + hftryck

Htot = Hstat + hf

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp