Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Aggregationstillstånd

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vi indelar material i fast, flytande och gasformigt tillstånd. I samtliga tillstånd har molekylerna en rörelse. Ju snabbare molekylerna rör sig i en kropp desto högre blir temperaturen.

När temperaturen stiger i en kropp rör sig alltså molekylerna snabbare. Man säger att molekylerna har en rörelseenergi. Värmen är molekylernas rörelseenergi.

I en fast kropp finns molekylerna i fixerade lägen, detta på grund av att de inre molekylkrafterna är större än de krafter som orsakar rörelseenergin (värmen). Detta medför att fasta kroppar har en bestämd form

Till skillnad från fasta kroppar rör sig molekylerna snabbare i en vätska. Molekylkrafterna övervinns delvis och molekylerna intar inte några fixerade lägen. Volymen ändras inte på en vätska men formen anpassas efter kärlet de förvaras i.

I en gas har molekylkraften övervunnits av rörelseenergin. Gasen uppfyller kärlet den befinner sig i.

Gas flytande och fast form kallas för ett ämnes Aggregationstillstånd.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp