Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Värmeenergi

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Molekylers läges- och rörelseenergi är ett mått på kroppens värmeenergi.

Värmeenergi: Summan av molekylernas läges- och rörelseenergi.

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp