Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Gasers tryck

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Det råder ett undertryck i den här lådan, vilket gör att man inte får av locket. Men vad är det egentligen som då håller fast locket? Klicka på Tryck i animationen.

Rakt ovanför locket finns en luftpelare. Klicka på Tryck.

All gas i luftpelaren har en massa och därmed en tyngd, det vill säga en kraft, F.

Om lådans lock har en area A, så får vi formeln

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp