Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Gasers tryck

Modulöversikt
 

 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Den luftmassa som omger jorden, kallas jordens atmosfär. Den innehåller gaser bestående till den största delen av kväve, syre och koldioxid. Dessa gaser har en massa och därmed även tyngd, som utövar ett tryck mot jordytan (lufttrycket = atmosfärtrycket). Atmosfärtrycket är störst vid havets nivå och minskar sedan med höjden över havet. Uppe på ett berg är det alltså lägre tryck än vid havsytan.

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp