Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Gasers tryck

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Den italienske fysikern och matematikern Torricelli konstruerade den första barometern år 1643 genom att fylla ett glasrör som var slutet i ena änden, med kvicksilver och placera detta upp och ner i ett bad av kvicksilver utan att släppa in någon luft.

Kvicksilverpelaren ställde sig då på 760 mm upp i röret. Denna höjd balanserar mot det tryck som verkar på ytan, alltså lufttrycket.

Ett lufttryck som motsvarar 760 mmHg (101.3 kPa) kallas för normalt barometerstånd. OBS. Barometerstånd kan ändras från dag till dag.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp