Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Om tryck

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vi använder nedanstående formel för att räkna ut det statiska trycket p.

p = h · g · r där

h = höjd (m)

g = gravitationen (9,81 m/s²)

r = densiteten (kg/m³)

Låt oss göra en dimensionsanalys av högerledet i denna formel:

eftersom

Då blir enheten för tryck

Exempel:
Vi fyller på en panna som är 20 m hög med vatten. Det statiska trycket i bottenlådan på pannan blir då.

h = 20 m

r = 1000 kg/m³

g = 9,81 m/s²

p = h · g · r

p = 20 · 9,81· 1000

p = 196200 N/m² (Pa) = 196,2 kPa

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp