Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Om tryck

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Tryck är alltså kraft per ytenhet och ytenheten kan vara exempelvis m² som vi använt här. Tryck ska genomgående betecknas med litet p.

p = tryck (N/m² = Pa)

F = kraft (N)

A = area (m²)

 

Exempel:
Manluckan till en ångdom har en yta på 0,25 m2, trycket i domen är 25 bar. Kraften som verkar på luckan blir:

F = p · A

p = 25 bar = 2 500 000 N/m2

A = 0,25 m2

F = 0,25 · 2 500 000 = 625 000 N

Det motsvarar en tyngd av 62,5 ton.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp