Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Om tryck

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vatten i behållaren i figuren ovan ger upphov till ett tryck både i vattnet och mot behållarens bottenyta och sidor. Detta tryck kallas för statiskt (stillastående) tryck.

Pilarna representerar det statiska tryck som vattnet ger upphov till mot behållarens sidor och bottenyta.

Vattenmassan i behållaren påverkas av jordens dragningskraft (gravitationen). Det yttrar sig så att vattnet dras mot marken med en kraft vars storlek beror på vattenmassans storlek och gravitationens storlek. På jorden är gravitationen så gott som konstant överallt och kraften beror då endast på vattenmassans storlek.

Man kan tänka sig att vattnet i behållaren består av en mängd vattenstaplar eller vattenpelare som var och en har en bottenyta på 1 m². Vattenmassan i en pelare ger upphov till en kraft som pressar mot pelarens bottenyta på 1 m². Beroende på pelarens höjd (alltså vattendjupet i behållaren) blir kraften på denna kvadratmeter olika stor. Det blir alltså en viss kraft per kvadratmeter av behållarens bottenyta. Detta kallas för tryck.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp