Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Lägesenergi

Modulöversikt
 

 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Om en kropp med massa (m) lyfts upp till en höjd (h) åtgår ett arbete (W). När kroppen finns kvar på sin höjd (h) finns arbetet magasinerat i kroppen.

Man säger att den har en viss mängd energi. Den form av energi en kropp har på grund av sitt vertikala läge, dvs den höjd kroppen befinner sig på, kallas lägesenergi eller potentiell energi.

Vatten magasinerat i dammen till ett kraftverk är exempel på lägesenergi.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp