Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Energi

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Ett föremål som kan uträtta ett arbete innehåller energi. Energi är ett förråd av arbete, till exempel för att spänna en fjäder åtgår ett arbete som sedan finna lagrat i fjädern som energi. När något händer runt oss eller inom oss innebär det att energi omvandlas från en form till en annan.

En komprimerad gas innehåller också energi, vilket kan omsättas till arbete, till exempel att driva en motorkolv.

Energi kan varken skapas eller förstöras. Den kan endast omvandlas.

Vi skall titta närmare på två typer energiformer - lägesenergi och rörelseenergi - och omvandlingar mellan dessa. Lägesenergi och rörelseenergi benämns ofta med ett gemensamt namn; - mekanisk energi.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp