Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Lägesenergi

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Lägesenergin hos ett föremål kan bestämmas genom beräkning av det arbete som utförs då föremålet faller ned.

Kraften är lika med föremålets tyngd (F = m·g) och sträckan är lika med den höjd som föremålet faller från (s = h). Vi får alltså för arbetet uttrycket:

W = F·s = m·g·h (Nm)

Enheten för lägesenergi blir då Nm vilket är lika med J eller Ws. Vanligtvis användes enheten kJ (kiloJoule) eller MJ (MegaJoule).

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp