Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Dimensionsanalys

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

I de formler och uttryck vi kommer att bekanta oss med är det ett måste att vi använder oss av rätta enheter. Genom att göra en dimensionsanalys kan vi på ett enkelt sätt förvissa oss om att vi har använt rätta enheter. När vi använt rätta enheter får vi samma dimensioner på båda sidor av likamedstecknet.

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp