Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Dimensionsanalys

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

En bil ökar sin hastighet från 50 km/h till 70 km/h på 5 s. Hur stor är accelerationen?

Formeln för att räkna ut accelerationen är där v1 är den ursprungliga hastigheten, v2 är hastigheten vid slutet av hastighetsökningen och t är tiden det tar att öka från v1 till v2.

Sätter vi in våra siffror får vi där km/hs är enheten vi får för acceleration.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp