Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Prefix

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

För att kunna anpassa enheternas storlek efter vad som mäts kan man framför enheten placera ett prefix (förstavelse), varmed man ändrar enhetens storlek med en viss 10-potens.

Exempel: Enheten för effekt är Watt (W). Denna enhet är så pass liten att det är lämpligt att använda prefix.

En panna har en effekt på 35 000 000 W. Detta kan också skrivas:

35 000 * 103 W= 35 000 kW

eller:

35 * 103 kW = 35 MW


Multipel

Namn

Prefix

Exempel

Förkortning

1012

tera

T

terawattimme

TWh

109

giga

G

gigawatt

GW

106

mega

M

meganewton

MN

103

kilo

k

kilometer

km

102

hekto

h

hektoliter

hl

101

deka

da

dekanewton

daN

10-1

deci

d

decimeter

dm

10-2

centi

c

centimeter

cm

10-3

milli

m

milliampere

mA

10-6

micro

m

mikrometer

mm

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp