Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Härledda och samstämda enheter

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Härledda enheter:
Dessa bildas som produkter av grundenheter och har egna namn och beteckningar.

Exempel: Enheten för kraft i kgm/s² med namnet i newton (1 N) och så vidare.

Se vidare i din formelsamling!

Samstämda enheter:
Grundenheter och härledda enheter bildar tillsammans samstämda enheter. Det förenklar betydligt vid räkneexempel att slippa omräkningsfaktorer. Vi använder även i vissa sammanhang det äldre systemet (tekniska systemet). I detta system är grundenheterna i meter (m), sekund (s) och kilopond (kp).

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp