Analys av webbaserad utbildning

I denna enhet ska du utvärdera/analysera en webbaserad kurs. Ibland är det nödvändigt att utvärdera kurser som andra institutioner/skolor har utvecklat: du kanske funderar på att gå kursen själv eller din skola kanske har för avsikt att använda kursen i sin undervisning. Dessutom lär man sig en hel del om att göra kurser i webbmiljö genom att titta på hur andra har gjort.

Vad ska man ha för kriterier för bedömning av kursen i så fall? En bra början är att titta på vilka förutsättningar din organisation har. Hur är det med tillgång till teknik som videokonferensutrustning, datorer osv. Har de studerande möjlighet att träffas fysiskt?

En annan viktig fråga är vilka prioriteringar och mål din organisation har samt vilken typ av elever som väntas studera på kursen. Ger ni prioritet till vissa grupper av studerande t ex äldre/handikappade/de som har återvänt till studier efter många års uppehåll? Har skolan en social inriktning, som t ex folkhögskolorna eller är studenterna individer som har stor frihet att välja sin egen studietakt?

Läsa om tio kriterier som kan användas när man utvärderar en kurs:

Titta på denna lista av länkar till webb-baserade kurser. Välj någon av dem (eller någon annan som du hittat) och utvärdera den.

Till start
Arbetsuppgifter
Hjälp/FAQ
Chat
Diskussion
Deltagarelistan
Kurslitteratur och länkar
Loggbok
Senaste nytt

Copyright © 2002
Nationellt centrum för flexibelt lärande