FAQ/hjälp

1.

Hur lång är kursen?

Totalt finns det sju pusselbitar eller enheter i denna kurs. De tre första är gemensamma men sedan väljer du att fokusera på antingen den tryckta eller den webbaserade produktionen. Det första alternativet som beräknas ta cirka 60 timmar har två träffar, den första två veckor efter kursstart. Den andra och sista träffen blir ett avslutande seminarium.

Det andra alternativet beräknas ta cirka 80 timmar och genomförs helt på distans men kan innehålla närträffar om deltagaren så önskar.

 

2.

Hur många veckor har jag på mig?

Generellt är studietakten mycket individuell och du bestämmer själv när under kursens gång som du vill studera, beroende på arbetsbelastning och livet i övrigt.

Dock gäller bestämda kursdatum, se kursinformation.

 

3.

Hur får jag tag på kursmaterial?
Från Nationellt centrum för flexibelt lärande tillhandahålls en tryckt studiehandledning resp webbkurs. Övrigt material skaffar deltagaren själv.

 

4.

Hur många uppgifter ska jag själv göra?

Om du väljer den tryckta studiehandledningen skall du:

a.

göra en första gruppuppgift kring kommunikation och examination.

b.

göra en andra gruppuppgift om innehållet i den inledande delen av studiehandledningen.

c.

göra en översiktlig struktur på innehållet av din studiehandledning.

d.

göra en slutgiltig studiehandledning som presenteras på avslutningsträffen.

Om du väljer webbdelen skall du:

a.

delta i diskussionsforum med minst ett eget inlägg och kommentera minst två inlägg från andra debattörer.

b.

delta i minst en chat.

c.

planera och göra en hel webbkurs eller snarare en del av ett moment i en kurs och publicera den på kursservern.

d.

titta på andra deltagares produktioner och analysera en av dem mer ingående. Denna analys skall presenteras i kursens diskussionsforum.

 

5.

Hur kommer jag in på chat och diskussionsgrupp?

Klicka på symbolerna i högra fältet.

Chat
Chat

Diskussion
Diskussion

 

6.

Hur kontaktar jag handledaren?

Säkrast via e-post.

Uppdatera sidan (endast lärare)

Till start
Arbetsuppgifter
Hjälp/FAQ
Chat
Diskussion
Deltagarelistan
Kurslitteratur och länkar
Loggbok
Senaste nytt

Copyright © 2002
Nationellt centrum för flexibelt lärande