Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5                    
 
 
 

 

Extra 1
Frågelek om TV
 
Här kommer en liten frågelek om TV-kanalerna i Sverige. Mycket av vår fritid tillbringar vi med olika media. Vi får mycket information från TV, radio, tidningar och Internet. Välj det svar du tycker är rätt. Använd gärna en tidning till hjälp!