RELIGION A

Direkta länkar till samtliga dokument tillhörande fråga 3

 

     

Läs allas inlägg:

Internetlänkar:

HTM    PDF

HTM

     

Mina råd

Det finns inget krav att du kommer på helt nya rön men det är viktigt att det här blir ett självständigt arbete av dig eller den grupp du arbetar med.

Förra gången tog jag upp hur du ska citera och ange källor och det finns skäl för dig att titta igenom det igen. Du får inte kopiera direkt från andra utan att visa det klart och ange källan!

PROBLEMSTÄLLNING

Uppsatsen bör innehålla en problemställning. Den kan du skriva i början under en egen rubrik. Här ska du beskriva vad det är du vill reda ut i uppsatsen.

KÄLLOR

Om du bygger din framställning på bara en källa gör du ett referat, och det är inte meningen. Du behöver däremot inte gå igenom ett omfattande material för den här uppgiften. Minst tre olika källor är rimligt.

KÄLLFÖRTECKNING

Kom ihåg att göra en källförteckning på slutet! Det finns tips på hur du kan skriva en källförteckning i min genomgång av förra frågan. På en särskild sida har jag samlat några bra länkar till Internet sajter som du kan ha användning för.

Länk till föregående sida