Fråga 3

Jag börjar få en aning om hur religioner ser ut. För att få en klarare bild vill jag tränga djupare i någon aspekt.

Din uppgift är att ge mig en fördjupning i ämnet religion. Du får själv välja vad du ska skriva om efter samråd med din tränare.


Nu går vi från ytan till djupet. Om du arbetar metodiskt kommer du igenom det här, också.

Arbetet sker i tre steg

 • Välj ett ämne för din uppsats och få det godkänt.
 • Gör din uppsats (minst 2000 ord) och lämna in den.
 • Reflektera över resultaten.
 1. För det första, välj ett ämne. Vad du väljer är ganska fritt, men låt mig godkänna det så att vi är säkra på att du klarar det. Några exempel på vad du kan välja:

  a. Du kan välja ett tema i flera religioner. Exempel på det här är sångens roll i två eller flera religioner; dansens roll; skapelsemyter; kvinnans roll; initieringsriter; bröllop; gudstjänster --- ja, listan kan göras hur lång som helst.

  b. Du kan välja att fördjupa dig i en aspekt av en religion. Exempel på det här kan vara att jämföra en sekt inom en religion med en annan del inom samma religion. Ett annat exempel är att återge ingående hur en religion fungerar inom ett område, som övergångsriter eller synen på människan.

  När du har valt ett ämne, kolla om du kan hitta några bra källor för uppgiften. Visa sedan ditt förslag och källorna till mig för att få ämnesvalet godkänt. Börja inte innan jag har godkänt ditt ämnesval!
 2. Gör din forskning och skriv en uppsats för inlämning. Kom ihåg källhänvisningarna!
  Uppsatsen ska vara minst 2000 ord (ca. 5 A4 sidor med text).


Läser du ensam?

Posta ditt svar direkt till din handledare. Din handledare återkommer med kommentarer och synpunkter.

Läser du med andra?

Posta ditt förslag på uppsatsämne till diskussionsgruppen så andra kan se det och fundera på sina egna val. Om ni diskuterar ämnesvalet tillsammans kan det leda till intressanta ämnesval som går in i varandra, om flera forskar i närliggande områden. Exempelvis om en undersöker sångens roll i kristendomen och judendomen och en annan fördjupar sig i sångens roll hos samerna och indianerna, finns det stora möjligheter att jämföra och diskutera resultaten. Posta din uppsats till diskussionsgruppen. Alla elever ska läsa alla andras uppsatser.Kommentera minst två andras uppsatser. Dina kommentarer ska vara minst 200 ord långa. Svara på minst en kommentar på din uppsats. Ditt svar ska vara minst 200 ord.Det finns inget krav att du kommer på helt nya rön men det är viktigt att det här blir ett självständigt arbete av dig eller den grupp du arbetar med.


Förra gången tog jag upp hur du ska citera och ange källor och det finns skäl för dig att titta igenom det igen. Du får inte kopiera direkt från andra utan att visa det klart och ange källan!


PROBLEMSTÄLLNING
Uppsatsen bör innehålla en problemställning. Den kan du skriva i början under en egen rubrik. Här ska du beskriva vad det är du vill reda ut i uppsatsen.


KÄLLOR
Om du bygger din framställning på bara en källa gör du ett referat, och det är inte meningen. Du behöver däremot inte gå igenom ett omfattande material för den här uppgiften. Minst tre olika källor är rimligt.


KÄLLFÖRTECKNING
Kom ihåg att göra en källförteckning på slutet! Det finns tips på hur du kan skriva en källförteckning i min genomgång av förra frågan.

På en särskild sida har jag samlat några bra länkar till Internet sajter som du kan ha användning för.

Stäng detta fönster