Information du cours - Om kursen

Kursen Notre Planète, Franska steg 1, ligger helt på webben och har varken läro- eller grammatikbok. Du behöver en snabb internetuppkoppling, vissa sidor är tunga att ladda ner.

Den franska texten i kursen är blåfärgad, den svenska texten är svart och länkfärgen är orange. Parallellt med den franska texten finns den svenska översättningen. Du kan ofta välja att se den ena, bägge eller ingen medan du lyssnar.

För att beskriva uttalet använder vi det internationella fonetiska alfabetet. Detta typsnitt måste du först ladda ner för att kunna se den fonetiska texten korrekt.
Hämta fonetiskt teckensnitt
(75 kb)
Läs här hur du gör (pdf PDF 65 kB)

(Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att öppna pdf-filer, hämta här.)

 

Ett program för att enkelt spela in och lyssna på sin egen röst, MagnetoJO, finns gratis här. På sidan som öppnas, rulla ner och klicka på "Cliquer ici pour télécharger le programme d'installation de MagnetoJO" och sedan på Spara. Spara setupmjo.exe på t ex din dators "skrivbord".


Dubbelklicka på setupmjo.exe. Nu ska MagnetoJO installeras och finnas på Program på Startmenyn. När du startar det, syns knapparna. De lägger sig ovanpå alla fönster. Håll knappen med mikrofon nertryckt medan du talar i ditt headset. Du kan sedan lyssna genom att klicka på öronknappen. När du stänger programmet raderas inspelningen, om du inte särskilt sparar den.

Franskan har accenter.
é, akut accent, skriver du genom att först trycka på accenttangenten (´) och sedan på bokstaven.
è, grav accent, med Shift+` och sedan bokstaven.
ô, cirkumflex, med Skift+^ och sedan bokstaven.
lair, apostrof, med apostroftangenten
Ç, C med cedilj, med Alt+0199, med siffertangentbordet till höger. Num Lock aktiverat.
ç, c med cedilj, med Alt+0231
œ med Alt+0156

Kursen är uppdelad i 12 ”moduler”, delar. Varje modul utgår från en huvudtext, som till största delen är en dialog mellan fransyskan Barbara och kanadensaren Gilles. De sitter i ett flygplan på väg från Montreal till Paris, där Gilles ska delta i en konferens om vår planets framtid. På planet finns också Fifi, som har Pippi Långstrump som idol.

Varje modul innehåller:
Texte principal - Huvudtext
Huvudtexten är den röda tråd som grammatik och övningar utgår ifrån, och som du bör lära dig, gärna utantill. Ett förslag på hur du kan arbeta:
• Lyssna först utan text.
• Lyssna sedan med enbart fransk text.
• Se den svenska översättningen.
• Lyssna igen med enbart fransk text

Ecoutez et répétez - Lyssna och säg efter
Här kan du lyssna på huvudtexten rad för rad och säga efter tills du är nöjd med ditt uttal. Här kan du också göra diktamensövningar. Dölj texten och skriv på papper det du hör. Visa sedan texten och jämför.

Lexique - Ordförklaringar
Detta är ordlistan till huvudtexten.Du kan lyssna på varje ord och säga efter. Den fonetiska skriften gör att du också ser hur orden uttalas. Du kan förhöra dig på orden genom att lyssna och omväxlande dölja och visa den franska och svenska texten.

Prononciation - Uttal
Uttal tas upp under olika rubriker. Här finns exempel, övningar och förklaringar.

Vocabulaire - Ordförråd
Här finns olika ämnesområden.

Travail à faire - Studiearbete
Studiearbetet skickar du in till din lärare, som sedan ger dig kommentarer.

Övningarna utgår från huvudtexten och finns under olika rubriker. Corrigé-knappen eller Enter-tangenten ger ibland rätta svaret, ibland glad eller ledsen gubbe. Du kan oftast se facit med hjälp av Aidez-moi-knappen. Den fungerar bara efter det att du skrivit något i rutan. I vissa övningar kommer en högtalare fram efter det att man skrivit rätt på uppgiften. Oftast går det att ”tabba” genom övningarna, dvs använda tabulatortangenten. Övningarna innehåller många ord som inte finns i huvudtexten, men som är bra att kunna.

I realiatexterna, dvs faktatexter, kan du höra och läsa om fransktalande länder och kultur, franska språkets utbredning, franskt vin etc. Texterna finns också på franska så att du kan träna på att höra och se fransk text, men du behöver inte lära dig ordförrådet i dem.

Varje modulsida ser ut så här
topmeny

Ordlistan tar upp alla ord i huvudtexten och övningarna, men inte ”realia”texterna.
Finns också som pdf pdf (149 kB) för utskrift.

Länkar är förslag på passande webbplatser.

Uttal är en introduktion till franskt uttal, en förenklad uppställning av sambandet uttal – skrift. Finns också som pdf pdf (520 kB) för utskrift.

Grammatiköversikt är en sammanfattning av grammatiken i kursen. Här finns hänvisningar till respektive modul. Finns också som pdf pdf (52 kB) för utskrift.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande