Inledning
 

Som framgår av namnet, Export och Import, är kursmaterialet utformat för dig som avser att börja exportera eller importera eller nyligen påbörjat detta. Materialet kan användas när som helst och var som helst.

Tanken är att du efter avslutad kurs skall ha arbetat fram en affärsplan, ha kunskap om hur du skall gå tillväga och vad du skall tänka på i din export eller importsatsning och vart du kan vända dig om du behöver hjälp.

Innehåll
Modul 1: Internationalisering
Modul 2: Export
Modul 3: Import
Modul 4: Internationella avtal och villkor

Till modulerna finns ett kompletterande kursmaterial som vi rekommenderar att du studerar parallellt.

Rekommenderad kurslitteratur:

Vidga din kundkrets - exportera! - Berg, Lena

Den här boken är en exportskola i miniatyr. Men trots sin litenhet är det mycket troligt att den blir en av dina största och mest använda exporthandböcker – en källa till förnyelse och kreativitet.

Antingen du avser att börja med export, eller vill utveckla dina pågående internationella affärer, får du nytta av de praktiska råd, faktaöversikter och utförliga checklistor som redovisas i boken.

EXPORTRÅDET
BEST.NR E1289
ISBN 9175485893
ANTAL SIDOR 102
UTGIVNINGSÅR 2000
PRIS 265,00 SEK [exkl. moms och frakt]

Handelskammarens Importhandbok
Beställs från
Svenska Handelskammarförbundet
Box 16050
103 21 Stockholm

www.cci.se