Övning 1 Övning 2 Övning 3 Övning 4 Övning 6 Övning 7                
 
 
 

 

Försäkringar – läs- och hörförståelse
Lyssna på texten och besvara sedan frågorna.
De ord som är understrukna får du en förklaring till om du klickar på dem.