Övning 1 Övning 2 Övning 3 Övning 4 Övning 5 Övning 6                
 
 
 

 

Lite politik – läs- och hörförståelse
Läs texten samtidigt som du lyssnar. Besvara sedan frågorna.