Arbeta med tal Insändningsuppgift 1

Räkneregler

Prioriteringsreglerna

länge det bara är två tal som skall räknas ihop på något sätt eller om du endast skall räkna med ett räknesätt är det inga större problem att lösa uppgifterna, då är det bara att räkna på.

Skall du däremot räkna ett tal där flera räknesätt är med måste du veta i vilken ordning du skall räkna, med andra ord hur du skall prioritera dina beräkningar. Reglerna för detta kallas därför prioriteringsreglerna. Dessa bestämmer också hur du ställer upp beräkningar så att både du och andra skall kunna räkna rätt.

  1. Parenteser
  2. Multiplikation och division
  3. Addition och subtraktion

Studera några lösta exempel i din lärobok och träna själv på uppgifter i boken. Du klarar dig långt med hjälp av detta.


Fundera på:
Hur skulle det kunna bli om vi inte hade prioriteringsreglerna?
Hitta på ett eget exempel för att visa att prioriteringsregler stämmer.

Högst upp på sidan

 


Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-06-10