Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Ringpumpar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

En ringpump består i princip av ett pumphjul med raka, radiella skovlar, som är excentriskt placerat i ett hus med plana gavlar. Vid start skall pumphuset delvis vara fyllt med vätska, som vid pumphjulets rotation slungas ut mot periferin och bildar en ”vattenring”.

Det fria utrymmet som nu skapats ökar i volym under ett halvt varv och minskar i volym under halvt varv.

Vätska (eller gas) sugs in i pumpen när volymen ökar och trycks ut från pumpen när volymen minskar. In- och utloppsportarna är placerade i gavlarna.

Pumpen fungerar lika bra för gaser som för vätskor och är därmed självevakuerande.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp