Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Strålpumpar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Strålpumpens uppbyggnad består av ett rör som konstant minskar sin tvärsnittsarea till en viss gräns varefter tvärsnittsarean åter igen ökar. Ett munstycke, för drivmedlet, är placerad omedelbart före areaminskningen. Efter munstycket har drivmedlet en hög hastighet och skapar därmed ett undertryck vid inloppet till mediet som ska pumpas.

Strålpumpen kan även kallas för injektor eller ejektor. En injektor arbetar mot höga tryck och drivmedlet är i allmänhet vattenånga.

En ejektor arbetar mot låga tryck och drivmedlet är i allmänhet vatten i vätskeform.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp