Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Lamellpumpar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Lamellpumpen består av ett yttre- och inre pumphus. I det inre pumhuset finns en excentriskt lagrad rotor lagrad.

I rotor finns ett antal spår med lameller instuckna. Vid rotation pressas lamellerna ut mot det inre pumphusets väggar, av centrifugal- och /eller fjäderkraft.

Det hålrum som bildas mellan lamell och pumphus ökar i volym på sugsidan som fylls med vätska/gas och minskar på trycksidan som då töms.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp