Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Skruvpumpar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Vår vanligaste skruvpump är den så kallade IMO-pumpen. IMO-pumpen är utförd med endast tre rörliga delar. IMO-skruvarna, som tätar mot varandra och mot det omgivande pumphuset. Skruvarna roterar, direkt i pumhuset, i precisionsborrade lopp.

Det är den drivna mittskruven som utför arbetet, medan de två löpskruvarna endast har en tätningsfunktion. Pumpen kan arbeta vid höga varvtal utan risk för obalanser då skruvarna konstruktionsmässigt är balanserade.

Den pumpande vätskan är pulsationsfri och rör sig i axiell riktning i de bildade hålrummen som skapas av skruvarnas gängor och pumphusets vägg. Skruvpumpen förses i regel med inbyggd fjäderbelastad överströmningsventil som skyddar pumpen mot alltför höga tryck.

IMO-pumpen lämpar sig för rena vätskor och används till många ändamål, såsom oljepumpar, bensinpumpar och brännolje-pumpar.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp