Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Stopp av centrifugalpump

Modulöversikt
 

Innan pumpen stoppas:

Stäng sakta ventilen på pumpens trycksida

Stoppa pumpen

Stäng ventilen på pumpens sugsida

Stäng den eventuella spärrvätskesystemet

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

     
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp