Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Start av centrifugalpump

Modulöversikt
 

Kontroll innan start:

Pumpaxeln roterar lätt

Eventuell spärrvätskesystem är öppet

Pumphuset är fyllt med vätska

Ventilen på pumpens sugsida är öppen

Starta pumpen

Öppna sakta ventilen på pumpens trycksida

När pumpen är i drift kontrollera lager, axeltätning och pumptryck

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp