Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Lager

Modulöversikt
 

Enradigt spårkullager

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Pumpaxeln är lagrad i kullager för att kunna rotera lätt med små friktionsförluster. Lagren skall kunna ta upp radial och axialkrafter när pumpen roterar och överföra dessa krafter till pumphuset.

Kullagret består av 2 st ringar och mellan dessa ligger kulor. Den inre ringen och kulorna roterar med pumpaxeln, mot den yttre ringen som är fastspänd i pumphuset.

Det enradiga spårkullagret är avsedd för radiell belastning men kan i viss mån belastas axiellt.

Vinkelkontaktskullager är avsedd för axiella krafter. Det enradiga kan endast belastas axiellt i en riktning medans det tvåradiga upptar axiella krafter i båda riktningarna.

I ett koniskt rullager har man ersatt kulorna med koniska cylindriska rullar. Detta lager kan belastas axiellt och radiellt. I det cylindriska rullagret är innerringen rörlig i axiell riktning och kan därför endast belastas radiellt.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp