Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Pumphjulet

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Den erforderliga tryckökningen för vätsketransport åstadkommes av det roterande pumphjulet. Beroende vilket flöde och uppfordringshöjd, som erfordras, varierar pumphjulets konstruktion och utformning samt antalet pumphjul.

I princip består pumphjulet av två stycken skivor och mellan skivorna finns böjda skovlar. Vid låga tryck och stort flöde är skovlarna framåtböjda i pumphjulets rotationsriktning och bakåtböjda i rotationsriktningen vid högre tryck.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp