Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Pumphuset

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Beroende på konstruktion kan pumhuset vara radial- eller axialdelat. I pumphuset finns pumphjul, tätningselement, lagerkonsol, utloppsdiffusor och eventuellt ledskenekrans placerade.

Underhållsarbeten av en radialpump är något komplicerad, då man i regel först måste demontera pumphusets sug- och tryckstuts samt koppla bort pumpens drivmotor för att komma åt pumphjulet.

Vid axialdelade pumpar placeras ofta pumpens sug och tryckstuts på pumphusets underdel, så att man kan lyfta pumphusets överdel och sedan lyfta ur axeln utan att behöva lossa några rörledningar.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp