Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Energi, effekt och verkningsgrad

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

På de kommande sidorna kommer du att gå igenom begreppen:

  • Energi
  • Lägesenergi/Potentiell energi
  • Rörelseenergi/Kinetisk energi
  • Energiomvandling
  • Effekt
  • Verkningsgrad
 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp