Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Krafter som inte är parallella

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Omvänt kan en kraft R ersättas med de båda komposanterna (F1 och F2). Vi löser problemet grafiskt (ritning och mätning) eller med en trigonometrisk beräkning.

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp