Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Krafter

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

På de kommande sidorna kommer du att läsa om:

- Krafter

- Kraftekvationen

- Tyngd

- Sammansättning och uppdelning av krafter

- Krafter i olika riktningar

Den kraft som erhålls genom förbränningsgasernas expansion pressar motorns kolv nedåt. Denna kraft överförs via vevstaken till vevaxeln som ges ett vridande moment vilket i sin tur gör att den vill rotera.

En kraft kan vi inte se. Vi kan bara se resultatet av dess verkan. Varje kraft som påverkar ett föremål kommer att ge upphov till en deformation. Denna kan vara alltifrån så stor att föremålet brister till så liten att den endast omfattar föremålets yttersta atomer. Vid varje deformation uppstår krafter inuti det föremål som deformeras: så kallade inre spänningar. För att förenkla den följande behandlingen av krafter kommer vi dock att bortse från deformationer. Vi kommer med andra ord att anta att de kroppar och föremål vi behandlar är fullständigt stela.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp