Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Kraftpilen

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 


En kraft betecknas med en pil. Pilens riktning visar i vilken riktning kraften verkar och pilens längd motsvarar kraftens storlek i en viss skala. Till exempel 1 cm = 20 N. För att fullständigt kunna bedöma en krafts verkan på en kropp måste man känna till kraftens angreppspunkt, riktning och storlek. Kraft betecknas med F (force).

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp