Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Volymitet

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Om vi inventerar densiteten fås uttrycket volymitet. Detta beskriver alltså hur stor volym en viss massa har. Grundenheten för volymitet är m³/kg.

v = volymitet med enheten m³/kg

1 kg vatten upptar 1.00 dm³ vid 4°C, men 1.04 dm3 vid 90°C.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp