Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Densitet

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Om man vet en kropps massa och volym (fast, flytande eller gas) kan man beräkna dess densitet. Densitet erhålls ur kvoten mellan massa och volym. Storheten densitet betecknas med grekiska bokstaven r (rå).

Följande samband gäller:

En dimensionsanalys ger enheten för densitet.

Ofta används också enheten 1 kg/dm³.

Densiteten varierar från nästan ingenting (densitet för vätgas vid normalt lufttryck = 0,09 kg/m³) upp till drygt 20 000 kg/m³ (densitet för osmium 22 500 kg/m³).

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp