Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Dimensionsanalys

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

1,1 m/s2! Nu blev det gängse enhet för acceleration.

Exempel: För att mäta sträckan kan vi använda oss av följande formel: s = v·t

s = sträckan (m)
v = hastigheten (m/s)
t = tiden (s)

En dimensionsanalys ger:

efter förenkling m = m

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp