Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Dimensionsanalys

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

För att räkna ut detta riktigt ska vi alltså först omvandla hastigheterna till rätt enhet.

70 km/h = 70000 m/h = m/s = 19,4 m/s

Det går 3600 sekunder på en timme.

50 km/h = 50000 m/h = m/s = 13,9 m/s

Därefter kan vi använda formeln:

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp