Tillbaka

Några ord om navigering och symboler på webbsidorna. Du började vid Hinweise zum Kurs. På samma ställe finns också Lerntipps. Dit bör du återkomma då och då, för där finns många nyttiga tips som underlättar inlärningen. Vi har även Links med användbara länkar för nybörjare. Under Aktuelles, slutligen, hittar du senaste nytt från din lärare.

Genom att klicka på de punkter som markerar resrutten på Tysklandskartan, kommer du till de sex enheter som kursen består av. Varje enhet är knuten till en tysk stad, som också förekommer i läroboken. Efter en kort presentation av staden dyker den sida upp som tar dig till de övningar som hör till enheten, och du får en översikt över innehållet i enheten. När du jobbar med respektive enhet möter du följande symboler:

Klicka på kartsymbolen om du vill komma till förstasidan igen, för att till exempel gå till nästa tema eller gå in under Lerntipps.

Här hittar du den skriftliga insändningsuppgiften.

Här hittar du den muntliga uppgift som ska redovisas för läraren.

Här hittar du en friare uppgift, där det gäller att ta reda på något som har med den aktuella staden att göra. Du söker svaren på Internet.

Det första du ska göra nu är att ta itu med din studieplan. Klicka här för att se ett exempel på hur en sådan plan kan se ut. Vi har utgått från 20 veckor, men det kan förstås se mycket olika ut från person till person. Allra först bör man skaffa sig en överblick över allt som ska göras. Man bör också föra in viktiga hållpunkter, som när insändningsuppgifterna ska skickas in och vilka tider man vill föreslå läraren för telefonmöte.

Klicka här för en egen mall att fylla i.

Om du vill titta på Skolverkets mål och betygskriterier för tyska steg 1, har du dem här.

Till din hjälp för att kunna genomföra kursen har du:

  • Läroboken Viel Spaß 1, Håkansson/Persson
    /91-7724-628-4/ (inklusive facit)
  • Kassettband till Viel Spaß (lånematerial från SSVH)
  • Om du vill öva mer: CD-ROM skiva med interaktiva multimediaövningar till läroboken
  • Denna webbplats

Då är det bara att sätta igång. Viel Spaß!/Direkt till kursen

Tillbaka


Copyright © 2002 Nationellt centrum för flexibelt lärande / 2001 Statens skola för vuxna