Välkommen till repetitionskursen i svenska!

Här får du tillfälle att fräscha upp gamla kunskaper men kanske också att lära dig något nytt. Kursen täcker inte alla delar i ämnet svenska, utan här ges smakprov på vad en svenskkurs kan innehålla.

Svenska kan du redan. Det är ju ditt språk och du använder det när du talar, läser och skriver, men oftast är kunskapen omedveten. Uppgifterna i den här kursen syftar till att du ska bli medveten om vad du faktiskt redan kan och hur du kan utveckla din språkförmåga ytterligare.

Under kursens gång kommer du dessutom att lösa en mordgåta i vikingatid. Arbeta dig igenom de olika uppgifterna i ordningsföljd och allt eftersom du klarar av

uppgifterna belönas du med en ledtråd, så att du slutligen ska kunna lösa mordgåtan och peka ut mördaren! Är du osäker på hur du ska arbeta med uppgifterna, så får du hjälp under rubriken Tips som finns med hela tiden. Gå nu till brottsplatsen!
Nationellt centrum för flexibelt lärande