Francois Rabelais (1494-1553)

Francois Rabelais var inte bara författare utan läkare, fransiskanermunk, präst och teolog också. Han föddes i Touraine, Frankrike.

Under sin tid som munk och präst i staden Poitou fattade han tycke för renässansandan och studerade humaniora. Senare studerade han medicin i Paris. Han skrev flera medicinska verk och arbetade som läkare i Lyon.

Hans första av totalt fem skönlitterära böcker om jättarna Pantagruel och Gargantua kom ut under pseudonym kring 1532. De andra skrevs under en period på tjugo år. Man är inte helt säker på att alla de facto är skrivna av Rabelais själv.

Rabelais skriver som en äkta humanist om vikten av bildning, frihet, upptäcksresor och individualism och kärleken till ord är uppenbar: långa, ordrika beskrivningar, främmande ord, dialekt, tekniska och medicinska termer karaktäriserar hans texter.

Böckerna handlar om jättarna Pantagruel och Gargantua.

I en av böckerna beskriver Rabelais en utopi: klostret Thelème. Här är mottot: "Gör vad du vill" och kvinnor och män lever tillsammans. Allt i frihetens och humanismens tecken.

Tillbaka