Francesco Petrarca (1304-1374)

Francesco Petrarca föddes i Arezzo, Italien. Han räknas som en av grundarna av renässansen och humanismen. I enlighet med pappans önskemål studerade han juridik i Montpellier och i Bologna. Humanist som han var föredrog han dock språk och litteratur. Han levde ett tag i franska Avignon där han antagligen också träffade Laura, som skulle bli hans litterära musa (inspirationskälla).

Petrarka reste en del och förmedlade sina upplevelser i resebrev. Kring 1340 återvände han till Italien där han i flera år reste runt för att finna rester av den antika litteraturen och kulturen. Han ville återknyta till de antika tänkarna och föra deras budskap vidare.

Petrarca skrev mycket på latin men blev trots allt mest känd för sina dikter på italienska. Diktsamlingen "Canzoniere" (Sångbok), är hans mest kända verk. "Canzonieri" innehåller olika versformer: sonetter, ballader och canzone bland annat De allra flesta dikterna handlar om kärlek.

Petrarca, som ju var en av de tidigaste renässansförfattarna, blev en mycket viktig förebild för efterkommande poeter.

Tillbaka