Marguerite de Navarre (1492-1549)

Marguerite de Navarre eller Margareta av Navarra som hon har kallats på svenska levde i Loiredalen och hade en rik humanistisk utbildning. Hennes bror var Francois I (Frans I), kung av Frankrike, varför Marguerite de Navarre tillbringade mycket tid vid hovet och var en välkänd person under sin levnadstid.

Hennes mest kända verk, "Heptamerone", är influerat av Boccaccios Decamerone. Precis som i hans novellsamling, kretsar allt kring en ramberättelse där en samling människor träffas och berättar historier för varandra. I "Heptamerone" rör det sig oftast om moraliska spörsmål.

Ramberättelsen i "Heptamerone" är tio personer som av olika anledningar "fastnat" i Pyrenéerna under en tiodagarsperiod. För att fördriva tiden samlas de varje eftermiddag och berättar historier de själva upplevt eller hört talats om. Totalt blir det 72 noveller (sju dagars berättelser).

Varje novell avslutas med att personerna i ramberättelsen kommenterar novellens innehåll, moraliska budskap och värde.

Tillbaka